חפירת מרתף מתחת לבנין מגורים מאוכלס ברחוב החליל, פתח תקווה.