בדיקות אל הרס לתמ"א 38

לפני תחילת ביצוע של כל פרוייקט מסוג תמ"א 38 בישראל חובה לבצע בדיקת אל הרס למבנה המיועד. זהו תנאי הכרחי להיתר.

אין הבדל בין סוגי התמות וחובה לבצע בדיקת אל הרס לפני בדיקת תמ"א 38/1, תמ"א 38/2, תמ"א 38/3.

צוות של איי. די מערכות הנדסה בע"מ מגיע לשטח הפרוייקט ומתחיל בבדיקה של המבנה.

המטרה היא מיפוי קונסטרוקטיבי של המבנה על מנת לבנות לאחר מכן מודל ממוחשב לבדיקת אי עמידות של המבנה בפני רעידת אדמה.

תורץ אנליזה בתוכנה ייעודית שתבחן את עמידת או אי עמידת המבנה בפני רעידות אדמה בהתאמה לתקן הישראלי 413 וגם 413 חלק 3.

הבדיקות נעשות בהתאם לדרישת התקן 413 חלק 3 כאשר חלק מהבדיקה הנדרשת היא בדיקה חוזק בטון הקיים. בדיקת חוזק בטון קיים מתבצעת בתאם לתקן 26.7 על כל חלקיו ובהתאם לתקנים זרים. הבדיקות רלוונטיות גם עבור תמ"א 38/2 שמקבילה לפרוייקטים מסוג פינוי בינוי.

מעבדה מוסמכת

איי. די מערכות הנדסה בע"מ הינה מעבדה מוסמכת מטעם הרשות להסמכת מעבדות בישראל על פי תקן 17025.

ניתן לבצע בדיקה כפי שמפורטת בתקן אשר מגדיר מספר סוגי בדיקות כגון:

  • בדיקה מדגמית
  • בדיקה מוגבלת
  • בדיקה מורחבת

כל בדיקה כזו מגדירה כמות אלמנטים הנדרשים לצורכי בדיקה ומיפוי שלהם.

האלמנטים הנבדקים:

ניתן לציין דוגמאות לאלמנטים אותם בודקים איי. די מערכות הנדסה כמו למשל:

סוגי תקרות שונות ועוביין – תקרת צלעות, תקרת רלסים, תקרה מקשית, תקרת ערוגות, תקרת קסטות

סוגי קורות וגודלן – קורות סמויות, קורות עולות, קורות יורדות

גדלי עמודים שונים

בדיקת בטון מזוין / זיון הבטון / מוטות פלדה / מוטות זיון – רלוונטי לכל סוגי האלמנטים הנבדקים