איי. די מערכות הנדסה לשירותכם:

אנו מספקים שירותי מיפוי למבנים ואלמנטים קונסטרוקטיביים, עבור מבנים בתהליך תמ"א 38, מבנים לשימור, תוספות בניה, מבנים ציבוריים ועוד.
בדיקת אל הרס נדרשת לצורך ביצוע התכנון ההנדסי והאדריכלי במטרה לאתר את כל האלמנטים הקונסטרוקטיביים ולשחזור סכמה סטטית של המבנה.

בבדיקות אלו אנו מבצעים:

 • מיפויי עמודים, קורות וקירות בטון במבנה
 • איתור זיון בעמודים, קורות וקירות בטון (קטרים וכמות מוטות)
 • איתור קורות סמויות, קורות עולות ויורדות במבנה
 • מיפויי תקרות קביעת סוג התקרה ועובייה, כיווני מתיחה, כמות זיון.
 • בדיקת חוזק וקושיו של בטון
 • מצב מוטות הזיון (קורוזיה)
 • שרטוט ממוחשב של כל ממצאי הבדיקה על גבי תוכנת אוטוקאד
 • בקרת תוצאות הבדיקה וניתוח הממצאים ע"י מהנדס

צילום תרמי של קורה ועמוד

יתרונות בבדיקות אל הרס

המגמה היום היא לפתח ולהשתמש יותר בבדיקות אל-הרס, ולא בבדיקות הרסניות.

היתרונות של בדיקות אל-הרס הן:

 • אין צורך להשבית מערכת כדי להוציא מבנה לבדיקה. המבנה הנבדק אינו נפגע כלל, ונותר אפילו ללא סימן.
 • אין צורך בהכנת חומר לדגימה, בפירוק הרכיב הנבדק והרכבתו מחדש. כך משיגים חסכון בזמן והמבנה ממשיך לפעול ולתפקד כמקודם.
 • היום ציוד נישא מתקדם הוא ממוחשב: מאפשר לאגור נתונים בצורה ממוחשבת, לעבד אותם, להדפיסם, ולהפיק דוחות גרפיים ונומריים ועוד.
 • נתונים המתקבלים מעובדים ונמסרים ללקוח ומאפשרים תגובה מיידית, בניגוד לבדיקת מעבדה בה נדרש זמן להוצאת רכיב, הבאתו למעבדה, ביצוע הבדיקה והחזרת הרכיב למקומו. במקרה תקלה זמן התגובה מצטמצם למינימום.

צילום תרמי לתקרת ערוגות

כלי בדיקה

הליך המיפוי, הנו תהליך הנדסי מורכב המבוצע לאיתור אלמנטים קונסטרוקטיביים במבנים בשיטת אל הרס ולצורך מיפוי זה אנו משתמשים באמצעים טכנולוגיים חדישים ומגוונים. הכלים המשמשים אותנו בבדיקות אל הרס מתוארים כאן:

פטיש שמידט

בדיקת כוח דחיסת הבטון נעשית על-ידי פטיש Schmidt, הבודק את ערך R- REBOUND. ערך זה מושווה לעקומות המרה המובנות במכשיר ותוצאות הבדיקה מתקבלות בכל יחידה הנדסית רצויה.

צילום תרמוגרפי

מצלמה תרמוגרפית, קולטת גלי חום בתחום האינפרא אדום, הנפלטים מכל עצם במרחב ומתרגמת אותם לכדי תמונת צבעים. כל צבע מייצג טמפרטורה מסוימת אחרת. התוצאה היא צילום הדומה לצילום רגיל, אלא שמתקבלת תמונה הבנויה מפסיפס של צבעים.
המצלמה עובדת ברגישות של 0.045 מעלות צלזיוס ומאפשרת לראות את הבדלי פליטת החום של החומרים השונים במבנה ולפיכך ניתן לקבוע את רכיבי הבטון כמו כן לראות ולקבוע את סוגי התקרות וכיווני המתיחה.

צילום תרמי לקיר בלוקים עם עמוד
צילום תרמי לתקרת צלעות
צילום תרמי לתקרת צלעות
צילום תרמי לתקרת צלעות

פרופומטר/פרופוסקופ

הפרופומטר/פרופוסקופ מיועדים לגילוי ומדידה של ברזל זיון, כאשר עומק הגילוי הינו עד 10 ס"מ.
במכשירים אלה נמדדים עובי שכבת כיסוי הבטון וקוטר מוטות ברזל הזיון הנמצאים ברכיב.